Aktualizacja 09.07.2020

Osoby, które w kwietniu telefonicznie potwierdziły chęć uczestniczenia w wyjeździe rowerowym w przesuniętym terminie (z maja na 14-17.08.2020 r.), proszone są o telefoniczny kontakt z organizatorem wyjazdu kol. Andrzejem Kazimierczakiem, tel. 668 818 044, celem ostatecznego potwierdzenia udziału w imprezie i dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 150 zł na konto naszego skarbnika Sławka Firka.
Kontakt telefoniczny jest również konieczny w celu ustalenia kto z kim i w jakich pokojach chce być zakwaterowany.
Poniżej podaję dodatkowe informacje dotyczące kosztów pobytu oraz możliwości jego wydłużenia.
  • Pokój 2-osobowy  120 zł/dobę czyli 60 zł od osoby za 1 dobę
  • Pokój 3-osobowy 160 zł/dobę czyli ok. 54 zł od osoby za 1 dobę
  • Śniadanie bufet szwedzki  25 zł.
  • Obiad  30 - 35 zł. Przy obiedzie zbiorowym możliwa drobna bonifikata.
  • Istnieje możliwość wydłużenia pobytu poprzez wcześniejszy 1-2 dniowy przyjazd, bądź 1-2 dniowy późniejszy wyjazd lub połączenie tych dwóch opcji razem.
Proszę o przemyślenie podanych informacji i o przekazanie kol. Andrzejowi terminu przyjazdu i wyjazdu oraz opcji zakwaterowania.
Przypominam, że zarezerwowany termin to 14 - 17.08.20, zakwaterowanie w Zajeździe Magda, Korczyce, ul. Armii Ludowej 75.
 
Wszystkie wymienione informacje należy przekazać i wpłacić brakujące zaliczki w nieprzekraczalnym terminie do 19.07 /niedziela/. Po tym terminie wszelkie niedogodności i reklamacje nie będą uwzględniane.
Przypominam, że uczestnicy wyjazdu jadą na własną odpowiedzialność i że jest to wyjazd prywatny.
 
Pozdrawiam A.K.

 

Aktualizacja 03.04.2020 r.

Klubowiczki, Klubowicze i Sympatycy KN
 
Osoby, które zapisały się na wyjazd rowerowy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej planowany na okres 30.04-04.05.2020 r. i potwierdziły to wpłatą zaliczki w wys.150 zł., informuję o następujących ustaleniach podjętych po rozmowach z właścicielką Zajazdu Magda w którym mieliśmy zarezerwowany pobyt:
 
  1. Wyjazd w terminie 30.04-04.05. 2020 r. zostaje definitywnie odwołany z uwagi na pandemię koronawirusa.
  2. Dla osób które wpłaciły zaliczkę został zarezerwowany nowy termin wyjazdu na dni 14-17.08.2020 r. Wyjazd dojdzie do skutku tylko w przypadku opanowania stanu pandemii koronawirusa i zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu.
 
W związku powyższym, proszę wszystkich którzy zapisali się na wyjazd w terminie majowym i potwierdzili ten zapis wpłatą zaliczki, o kontakt z organizatorem wyjazdu kol. Andrzejem Kazimierczakiem tel. 668 81 80 44 w terminie do 12.04.2020 r,
  • celem potwierdzenia chęci uczestnictwa w wyjeździe w nowym terminie
  • lub zadeklarowania całkowitej rezygnacji z wyjazdu bez względu na propozycję nowego terminu.
W przypadku ostatecznej rezygnacji każdemu uczestnikowi zostanie zwrócona kwota 100 zł z wpłaconej zaliczki. Reszta zaliczki w wys. 50 zł. będzie mogła być rozliczona dopiero po 17.08.2020 r., o ile wyjazd w sierpniu dojdzie do skutku.
 
Wszystkie nowe osoby, zainteresowane wyjazdem rowerowym w proponowanym sierpniowym terminie, proszone są telefoniczne zapisy u organizatora wyjazdu do 10.07.2020 r. Zapis winien być potwierdzony wpłatą zaliczki w wysokości 150 zł na konto Skarbnika KN Sławka Firka (patrz niżej).
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych, pierwszeństwo w wyjeździe mają osoby zapisane na termin majowy a nowi uczestnicy według kolejności zapisu u organizatora wyjazdu.
 
Andrzej K

 

Aktualizacja 27.03.2020 r.

Wyjazd odwołany. 

Trwają rozmowy dotyczące zwrotu zaliczki.

Tym razem w dniach 30.04 - 4.05.2020 r. pojedziemy do Jury Krakowsko - Częstochowskiej.

Zakwaterowanie z wyżywieniem w pensjonacie "Magda" w pokojach 2, 3 i 4-ro osobowych.

http://zajazd-magda.pl/

Koszt pobytu jednej osoby: 105 - 110 zł / dzień.

Zapisy prowadzi kol. Andrzej Kazimierczak, tel. 668 818 044.

Zapisy należy potwierdzić wpłatą zaliczki w wysokości 150 zł na konto Skarbnika Klubu Narciarskiego Sławka Firka do 20.11.2019 r. ( z dopisem : "Rowerowa majówka 2020" oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika).

04 1140 2004 0000 3502 7706 4541

Andrzej Kazimierczak.