Składka członkowska PTTK w 2021 roku (można opłacić w siedzibie PTTK lub u skarbnika Klubu Sławka Firka):

  • normalna - 65 zł
  • ulgowa    - 40 zł

Składka członkowska Klubu Narciarskiego w 2021 roku (można opłacić u skarbnika Klubu Sławka Firka):

  • normalna - 30 zł
  • ulgowa    - 15 zł

Nr konta Klubu: 04 1140 2004 0000 3502 7706 4541 (można zapłacić obie składki)

Czyli członkowie KN płacą w 2021 roku:

składka normalna - 65 (PTTK) + 30 (KN) = 95 zł

składka ulgowa    - 40 (PTTK) + 15 (KN) = 55 zł

 

Uchwała nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2021

oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

1.

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:

1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

4) 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2.

Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2021 roku.

3.

Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2021 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

 Żródło:

http://www.kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u189_20200926.pdf