**** Ostatnia rata wpłaty na wyjazd do LaTzoumaz została określona na 470 zł.

**** Dla wygody uczestników wyjazdu ostateczna data końcowej wpłaty na wyjazd została przedłużona i winna nastąpić do 12.02.19 r.

**** Wpłata nie obejmuje ubezpieczenia narciarskiego /KL,NNW,OC/. Ubezpieczenie i wybór jego formy oraz firmy ubezpieczeniowej będzie przedmiotem spotkania przedwyjazdowego, którego termin zostanie podany po Nowym Roku.

ermin wyjazdu 09.03 - 17.03.2019  

Koszt wyjazdu: 1800-2000 zł (zakwaterowanie, skipass, przejazd autokarem i ubezpieczenie).
Ostateczna cena będzie uzależniona od kursu CHF i kosztów przejazdu autokaru.

Wpłatę III raty w wysokości 900 zł należy wykonać do 31.10.2018 r. !!!!!!!
 
Wpłatę (IV) końcową w wysokości ok. 500 zł. należy wykonać do 15.01.2019 r. Ostateczna wysokość tej wpłaty zostanie podana po Nowym Roku i jej wysokość będzie uzależniona od kursu CHF po jakim zostanie zakupiona waluta.
 
Wszystkie wpłaty należy dokonać na konto złotówkowe Sławka Firka podane poniżej, na które dokonywano wcześniejszych wpłat zaliczek.
 

Termin wpłaty II raty wysokości 300 zł upływa 31.08.2018

Zainteresowani przelotem samolotem do Zurychu proszeni są o kontakt z AK i zdeklarowanie się najpóźniej do końca czerwca.

Zakwaterowanie w tym samym obiekcie co w styczniu 2018 r. w apartamentach 4-, 6- i 8-osobowych. 

https://www.alpvisionresidences.com/en/article/tzoumaz-4-valleys/the-residences

Zapisy przyjmuje kolega klubowy Andrzej Kazimierczak tel. 668 818 044 od 28.05.2018r.

Zapis winien być potwierdzony wpłatą zaliczki w wysokości

I rata: w kwocie 200 zł do 20.06.2018 

II rata: w kwocie 300 zł do 31.08.2018

na konto złotówkowe Sławka Firka           04 1140 2004 0000 3502 7706 4541

O terminach dalszych wpłat będziemy informować po podpisaniu umowy ze stroną szwajcarską i wynikającymi z niej terminami rozliczeń finansowych.

Ilość miejsc została określona na 52 osoby. Pierwszeństwo wyjazdu mają członkowie KN z opłaconymi składkami wraz z osobą towarzyszącą lub rodziną. O kolejności zapisu na liście uczestników wyjazdu decyduje data zapisu i wpłaty zaliczki.