Do 31.10.2021 r. należy wpłacić zaliczkę w wysokości 350,00 zł, na konto skarbnika KN, kol. Sławomira Firka.
 
Nr konta: 04 1140 2004 0000 3502 7706 4541
 
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu koordynatorowi kol. Andrzejowi Kazimierczakowi.
Każda dodatkowa doba noclegowa z pełnym wyżywieniem to koszt 120 zł/osobę.
 
Pierwszeństwo w wyjeździe posiadają członkowie Klubu z opłaconymi na bieżąco składkami KN i PTTK.
Dodatkowych informacji udziela telefonicznie koordynator wyjazdu kol. Andrzej Kazimierczak.
 
Przypomina się również, że powyższy wyjazd jest wyjazdem prywatnym każdego z uczestników i odbędzie się na jego własną odpowiedzialność.
 
Zarząd KN