Ćwiczenia mają na celu przygotowanie kondycyjne narciarzy przed wyjazdami w góry organizowanymi przez Klub.

Zajęcia prowadzą Instruktorzy PZN, Trenerzy narciarstwa AWF będący członkami naszego Klubu

Jest to forma ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń rozluźniających, marsze z kijami, truchty, przysiady, podskoki, ćwiczenia symulujące ruchy narciarza, wzmacniające mięśnie kończyn i kręgosłupa.

Trasa na której odbywają się zajęcia jest uwarunkowana warunkami bezpieczeństwa (patrz mapka w załączeniu). 

Tempo prowadzenia zajęć jest dostosowywane do wieku oraz do możliwości sprawnościowych uczestników. Zadane ćwiczenie każdy z uczestników może wykonywać w tempie dostosowanym do swoich możliwości i dowolną ilość razy.

Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność spoczywa na prawnych opiekunach lub upoważnionych osobach dorosłych.

Udział w ćwiczeniach jest dobrowolny.

Uczestnicy, na liście obecności, potwierdzają własnoręcznym podpisem znajomość i akceptację warunków udziału w zajęciach.

Członkowie PTTK mają zagwarantowane ubezpieczenie NNW, natomiast pozostali uczestnicy korzystają tylko z własnego prywatnego ubezpieczenia od NNW.

Uczestnicy zajęć winni posiadać odpowiednie ubranie treningowe (obuwie treningowe, dresy, ew. wiatrówki, czapki, rękawiczki) stosownie do warunków atmosferycznych, kije narciarskie lub do nordic walking.

W przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zajęć lub innych spowodowanych np. warunkami związanymi z COVID-19, Organizator może zajęcia odwołać.

Niniejszy regulamin opracowano zgodnie z przepisami obowiązującymi przy organizacji imprez PTTK (patrz strona http://www.pttk.pl)

 Plan Trasy godz. 10-12