W dniu 12 września 2022 odbył się Zjazd Oddziału Łódzkiego PTTK, wybrane zostały nowe władze Oddziału: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd koleżeński.

Delegaci KN w osobach: Janusz Ugarenko, Sławomir Firek i Sławomir Krystkowski zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej O/Ł PTTK.

Z okazji Zjazdu wyróżnieni zostali Członkowie KN :

  1. Zbyszek Armatys – Srebrną Honorową Odznaką Zarządu Głównego PTTK w Warszawie,
  2. Ela Krajewska i Maciek Nęciński -  Dyplomami Honorowymi Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

Zjazd wybrał Sławomira Krystkowskiego (Prezesa KN) na delegata na Konferencję Wojewódzką Oddziałów PTTK.