Koleżanki i Koledzy!!!!!!

 

Jak wiecie wkraczamy w okres przygotowań obchodów 60-lecia Klubu. 

Do prowadzenia kroniki, przygotowania filmów, broszury i referatów niezbędne są zdjęcia.

Prosimy Was o przekazanie nam z Waszych archiwów fotografii z krótką informacją o zdarzeniu.

Zdjęcia w formie papierowej lub elektronicznej w oznaczonych kopertach lub nośnikach proszę przekazać do mnie w terminie do 30.04.2019 r. Po  zeskanowaniu materiały oddamy.

(Kronikę prowadzi kol. Maciek, filmy przygotowuje kol. Wiesiek, broszurą i referatami zajmie się Sławek)

Serdeczne dziękuję,

Sławek K- Prezes