Członkowie i Sympatycy Klubu

zainteresowani udziałem w spływie kajakowym na Pilicy w dniach 5-7.07.2019 r.

proszeni są o kontakt z J. Ugarenko, tel. 604 453 838, do dnia 12.06.2019 r.