Realizacja zaplanowanych zadań uzależniona jest od stanu epidemiologicznego

związanego z epidemią Covid-19.