W dniu 22.10.2021 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu Narciarskiego przy O/Ł PTTK im. Jana Czaraszkiewicza, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Łódzkiego PTTK.

- Krystkowski Sławomir
- Paderewski Sławomir
- Ugarenko Janusz
- Jastrzębska Halina
- Górniak Elżbieta (rezerwa)

Na Zebraniu odbyła się miła uroczystość, w czasie której w-ce Prezes O/Ł PTTK Stefan Piekarski, wręczył naszemu zasłużonemu koledze Grzegorzowi Żyżyńskiemu, dyplom z okazji 70-lecia działalności na rzecz PTTK.