Pierwszeństwo w zapisach mają Członkowie KN z aktualnie opłaconymi składkami KN i PTTK.

....................................

......................................