W dniu 21.04.2023 r. na Zebraniu Walnym

Członkowie Klubu Narciarskiego przy Oddziale Łódzkim PTTK wybrali

Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną na kadencję 2023 -2027 r.

Zarząd Klubu ukonstytuował się w składzie:

 1. Prezeska -  Ilona Smoręda
 2. Wiceprezes - Andrzej Kazimierczak
 3. Wiceprezes  - Marek Bartosiak
 4. Skarbnik - Waldemar Dyba
 5. Sekretarz - Grzegorz Głowacki
 6. Członek Zarządu - Sławomir Firek
 7. Członek Zarządu - Danuta Majczyna
 8. Członek Zarządu - Sławomir Paderewski
 9. Członek Zarządu - Dorota Witych

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący - Andrzej Dąbrowski
 2. Członek Komisji - Elżbieta Szałapska
 3. Członek Komisji - Alina Ślązak