Na Stronie Głównej PTTK

http://knpttklodz.pl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=11

można zapoznać się z warunkami ubezpieczenia NNW zawartego na okres 1.04.2023 - 31.03.2026 dla członków PTTK z opłaconymi składkami.