Rajd został zorganizowany przez Klub Narciarski, działający w ramach Łódzkiego Oddziału PTTK, w dniu 29 września 2018 r. Wzięło w nim udział 29 osób zrzeszonych w Klubie.