W dniu 26.04.2019 r. na Zebraniu Walnym

Członkowie Klubu Narciarskiego przy Oddziale Łódzkim PTTK wybrali

Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną na kadencję 2019 -2023 r.

Zarząd Klubu ukonstytuował się w składzie:

 1. Prezes - Sławomir Krystkowski (odpowiedzialny za szkolenia)
 2. Wiceprezes - Andrzej Kazimierczak
 3. Wiceprezes ds. Organizacyjnych - Dorota Witych
 4. Skarbnik - Sławomir Firek
 5. Sekretarz - Grzegorz Głowacki
 6. Członek Zarządu ds. strony www - Danuta Majczyna
 7. Członek Zarządu ds. kontaktów SMS - Elżbieta Górniak
 8. Członek Zarządu ds. organizacyjnych - Ilona Smoręda
 9. Członek Zarządu ds. K.O. - Sławomir Paderewski

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący - Andrzej Dąbrowski
 2. Członek Komisji - Elżbieta Szałapska
 3. Członek Komisji - Elżbieta Krajewska